Event Partners
Register Interest
  • ireland

    england

  • wales

    scotland

Pam dod i’r digwyddiad – Cyhoeddus

Pam dod i’r digwyddiad – Y Sector Preifat

Partneriaid y Digwyddiad

Trefnydd y Digwyddiad

Gyl Caffael Cyhoeddus Cymru

Arloesi Addysgu Cydweithio

Bydd G?yl Caffael Cyhoeddus flynyddol Cymru yn dychwelyd ar ddydd Iau, 9 Tachwedd 2017.

Bydd diwrnod pwysicaf y gymuned caffael cyhoeddus yng Nghymru yn dychwelyd i Arena Motorpoint, Caerdydd gyda digwyddiad Procurex Cymru 2017, a bydd yn gweithio tuag at strategaeth ‘Symud Cymru Ymlaen 2016-2021’. Uchafbwynt y diwrnod gwych hwn o ddysgu a datblygu’n bersonol yw Gwobrau GO Cymru 2017/18 a gynhelir y noson honno yng Ngwesty Mercure Holland House Caerdydd.  Darganfyddwch pam mae angen i chi fod yn rhan o hyn yma

Why Attend – Public   Why Attend – Private

Yr arddangosfa sydd ar flaen y gad o ran caffael i aelodau fframwaith ac eraill Nghymru

A chithau’n Ddeiliad Fframwaith, bydd Procurex Cymru 2017 yn gyfle gwych i gyflenwyr fel chi arddangos eich cynnyrch a’ch atebion yn uniongyrchol o flaen amrywiaeth o brynwyr o bob cwr o’r sector cyhoeddus – prynwyr sy’n cyfrannu at wariant o bron i £6 biliwn a mwy yn flynyddol ym maes caffael yn y wlad.

Read
More
Noddwr Platinwm
Ein Noddwyr
Partneriaid Digwyddiad

Noddi – Pam Noddi?

Noddwch nawr a hyrwyddo eich brand yn uniongyrchol gerbron y prynwyr caffael mwyaf dylanwadol yng Nghymru, cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad

Arddangos – Pam Arddangos?

Arddangoswch nawr ac ymgysylltu’n uniongyrchol â’r gr?p mwyaf o brynwyr caffael yng Nghymru, mewn un lle, ac ar un diwrnod

Cymharwch eich tîm caffael â’r timau gorau yng Nghymru drwy gystadlu yng Ngwobrau GO Cymru 2017/18

Mae prif wobrau caffael y DU yn dychwelyd i Gymru ym mis Tachwedd eleni, gyda Gwobrau Rhagoriaeth mewn Caffael Cyhoeddus Cyfleoedd y Llywodraeth (GO) Cymru 2017/18, a gynhelir yng Ngwesty Mercure Holland House Caerdydd ar noson digwyddiad Procurex Cymru Byw 2017

Cofrestrwch i Gystadlu

Powered by BiP Solutions - © 2017