Diwrnod Caffael yng Nghymru

09 Tachwedd 2017, Arena Motorpoint, Caerdydd

Gofrestru eich diddordeb

Diolch i chi am ddod i Procurex Cymru Byw 2016

Hoffai Procurex Cymru Byw 2016 ddiolch i’r holl bartneriaid, noddwyr, cynadleddwyr ac arddangoswyr am wneud y digwyddiad ar 6 Hydref yn llwyddiant.

Mwynhaodd cannoedd o gynadleddwyr y cyfleoedd hyfforddi am ddim, y cyngor gyrfaol, y drafodaeth yn y brif arena a’r cyfoeth o arloesi a ddangoswyd yn yr Arddangosfa Cynnyrch.

Cofrestrwch eich diddordeb nawr ar gyfer Procurex Cymru Byw 2017

Cofrestrwch eich diddordeb